MUSIK I MOSEN

Klik på på billedet for forstørrelse

Horisontalmøllen er et entreprenant udviklingsprojekt inden for vindenergi og terror- forskning. Som bekendt medfører alle store opfindelser næsten altid en række positive sidegevinster. Således også her.

Det er påvist, at teknikere og andet personale efter en kortvarig rotation i møllens centerhus helt mister evnen til at lyve. Denne epokegørende opfindelse vil overflø- diggøre alle torturcentre i verden. Deraf navnet: Ny Guantanamo, eller Sandheds- maskinen, som den kaldes i daglig tale.

Ny Guantanamo kan behandle op til 20 personer af gangen, Ved vindstyrke 10 m/sek. kan der centrifugeres 868 løgne ud i timen. Seancen er smertefri, og kun sandheden bliver tilbage! En ny mennesketype vil snart være klar til at befolke hele verden!

Kunsten er sandhed, og sandhed er en kunst.

 

Bemærk at det er estimerede tal, da maskinen ikke er helt færdig endnu.

"Ny Guntanamo"