MUSIK I MOSEN

Enghaven

På grund af tørvegravning og medfølgende sammenfald af tørvemas- sen samt større mængder afløbsvand fra Herning-området ud i Storåen er de nære engarealer blevet meget fugtige. Derfor er der nu lavet gangbroer, så man kan gå tørskoet hen over ellers utilgængelige dele af engen.

Ved en havevandring møder man ofte vilde svaner i ”Svanesøen” og ser om som- meren mængder af Gul Iris, Engblomme og Eng-Kabbeleje.

Kanalhaven

Kanalen blev gravet i 1873, blev indviet i 1874 og nedlagt i 1953. Den begyndte med en sluseport i havens sydlige område og skulle føre vand til de tørre engstrækninger herfra og 13 km. længere ned gennem ådalen til Yllebjerg. Kanalen er nu kun bevaret i havens længde og er vidne om et stykke næsten glemt landbrugshistorie.

Der er sammenhængende stier med broer langs begge sider af kanalen. I kanalen er der flere gange udsat karper, men vilde mink har været hårde ved bestanden. Ved oprydninger af kanalen ser man dog både ål og geder.

Alm. Mose-Pors har gode voksesteder langs kanalbredden.

En havevandring på begge sider langs hele kanalen, evt. gennem ’Vildnishaven vil tage 15-25 minutter. Turen kan afkortes ved at gå over broerne. Helt nede i den nordlige del af kanalen er man helt tæt på Storå.

Klik på på billedet for forstørrelse