MUSIK I MOSEN

Granskovshaven

Blev efter sidste ejerskifte i 1963 tilplantet med ca. 4000 stk. rødgran. I halvfjerdserne blev der solgt mange juletræer fra ejendommen, andre blev i galeasen ’Polarstjernen’ sejlet til Tyskland og solgt fra kajen i Flensborg.

En rødgrans levetid er kun 40 til 50 år, så der afventes nu, hvad den selvsåede underskov vil udvikle sig til.

Planteskolen

Der er plantet flere hundrede rododendroner i dette område. Da de ankom i lastbiler, blev de i hast gravet ned i lange rækker til senere brug. De tilbageværende planter udgør stadig en seværdig del af helheden.

Der er i forlængelse af ’Planteskolen’ gjort plads til en andegård og et pumpehus.

Klik på på billedet for forstørrelse